About us

ISO 9001:2008 certyfikat

Firma ELECOM Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001:2008 o numerze NC-2144 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Realizacja polityki jakości odbywa się według udokumentowanego Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego przez Polski Rejestr Statków (PRS). W Księdze Jakości zostały określone priorytety naszej polityki jakości, które są spełnione w naszej codziennej pracy zawodowej.

 

 

B-093/2012 certyfikat

Firma ELECOM Sp. z o.o. posiada Koncesję nr B-093/2012 wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie obrotu wyrobami i technologią WT.

 

 

 

2423H certifyfikat

Firma ELECOM Sp. z o.o. legitymuje się Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej 2423H nadanym przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

 

 

 

Poświadczenie Bezpieczeństwa

Firma ELECOM Sp. z o.o. posiada Poświadczenie Bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą Nato Confidental i Nato Secret.