About us

ISO 9001:2015 certyfikat

Firma ELECOM Sp. z o.o. posiada wdrożony system zarządzania jakością, spełniający wymagania normy ISO 9001:2015. Potwierdzeniem tego faktu jest certyfikat o numerze NC-2144, wydany przez Polski Rejestr Statków (PRS).  W Księdze jakości zostały określone priorytety polityki jakości, które są realizowane w codziennej pracy naszego przedsiębiorstwa.

 

 

B-093/2012 certyfikat

Firma ELECOM Sp. z o.o. posiada Koncesję nr B-093/2012 wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w zakresie obrotu wyrobami i technologią WT.

 

 

 

2423H certifyfikat

Firma ELECOM Sp. z o.o. legitymuje się Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej 2423H nadanym przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

 

 

 

Poświadczenie Bezpieczeństwa

Firma ELECOM Sp. z o.o. posiada Poświadczenie Bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą Nato Confidental i Nato Secret.